Ne propunem:

 • să încurajăm performanțele tinerilor și a persoanelor defavorizate.
 • să încurajăm introducerea mijloacelor și metodelor moderne de predare în școli.
 • să desfăşurăm campanii de orientare profesională dedicate tinerilor, precum şi persoanelor aflate în şomaj, în zone defavorizate sau care necesită reconversie profesională.
 • să realizăm parteneriate şi proiecte în vederea pregătirii tinerilor, precum şi persoanelor aflate în şomaj, în zone defavorizate sau care necesită reconversie profesională, pentru integrarea pe piaţa muncii.
 • să încurajăm voluntariatul și să accentuăm importanța acestuia.
 • să dezvoltăm programe de informare, educare şi conştientizare pe teme legate de stil de viaţă sănătos, toleranţă, artă, protecţia mediului, educaţie.
 • să desfăşurăm proiecte umanitare.
 • să stimulăm creativitatea şi inteligența tinerilor, îmbinând activităţile intelectuale cu cele recreative şi sportive.
 • să realizăm conștientizarea asupra importanţei dezvoltării competenţelor socio-emoţionale în vederea stabilirii unor relaţii pozitive cu sine şi cu ceilalţi.
 • să prezentăm tinerilor importanța problemelor legate de protecţia şi conservarea mediului înconjurător precum şi încurajarea practicării diferitelor discipline sportive, atât la nivel competiţional cât şi ca mod de viaţă.
 • să acordăm burse/stimulente financiare pentru tinerii absolvenţi/persoane aflate în şomaj/în zone defavorizate sau celor ce necesită reconversie profesională, în parteneriate bine definite cu diversi operatori economici ce au ca scop integrarea rapidă pe piaţa muncii şi scăderea ratei de şomaj.
 • să realizăm cursuri, prezentări şi workshopuri pe teme de interes general, adresate tinerilor, grupurilor sociale defavorizate şi personalului operatorilor economici, ce au ca scop creşterea productivităţii în muncă.
 • să desfăşurăm acţiuni şi proiecte menite să sublinieze importanţa toleranţei, înţelegerii şi să contribuim la ameliorarea relaţiilor inter-etnice.
 • să realizăm proiecte şi parteneriate naţionale şi/sau internaţionale, menite să aducă o dimensiune multiculturală activităţilor organizaţiei, precum şi impactului acţiunilor acesteia.
 • să realizăm campanii, proiecte şi acţiuni menite să încurajeze dezvoltarea tinerilor, grupurilor sociale defavorizate.
 • să realizăm ateliere, cursuri şi proiecte menite să faciliteze integrarea în piaţa muncii a tinerilor absolvenţi, a persoanelor care necesită reconversie profesională, a persoanelor defavorizate.
 • să organizăm dezbateri , seminarii şi prezentări pe diferite subiecte de interes general.
 • să realizăm parteneriate cu instituţii şi organizaţii din ţară şi străinătate, care pot contribui, prin experienţa lor, la dezvoltare profesională a membrilor organizaţiei şi a grupurilor ţintă.
 • să realizăm acţiuni şi proiecte menite să reînvie, conserve şi promoveze patrimoniul cultural.
 • să realizăm proiecte şi acţiuni ce au ca obiectiv promovarea turistică a zonelor de interes naţional şi regional.
 • să investim în dezvoltarea personală şi profesională a membrilor asociaţiei și a persoanelor defavorizate.
 • să promovăm ofertele academice regionale şi naţionale.
 • să realizăm vizite tematice şi de lucru la diferiţi agenţi economici de profil pentru integrarea mai ușoară a tinerilor pe piaţa muncii.
 • să organizăm parteneriate pentru realizarea de stagii de practică/internship-uri la societăţi comerciale din domeniu.
 • să organizăm competiţii academice pentru studenţi,.
 • să organizăm competiţii interşcolare pentru elevi.
 • să organizăm acţiuni de ecologizare şi protecţie a mediului.
 • să consiliem membrii asociaţiei în vederea inserţiei pe piaţa muncii conform cunoştinţelor/aptitudinilor deţinute.
 • să promovăm prin acţiunile noastre, toleranţa interetnică, interconfesională, şi inter-religioasă. 
 • să colaborăm cu instituţiile statului, cu alte organizaţii de profil, în vederea adaptării culturale, integrării sociale şi pe piaţa muncii, a imigrantilor stabiliţi legal pe teritoriul Romaniei.
 • să sprijinim integrarea socială a persoanelor extracomunitare, provenite dintr-un alt spaţiu cultural, sosite în România legal, pentru a acoperi potenţialul deficit de forţă de muncă autohtonă.        
 • să conlucrăm cu instituţiile specializate ale statului pentru reintegrarea socială şi pe piaţa muncii a tinerilor aflaţi temporar sub o măsură de supraveghere judiciară, sau aflaţi în centre de reeducare sau detenţie.       
 • să desfurăm acţiunile necesare pentru instruirea de scrută durată, în vederea reorientării profesionale a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă sau a persoanelor defavorizate.
 • să desfăşurăm activităţi de instruire şi formare de personal care să facă voluntariat în ceea ce privește orientarea și plasarea persoanelor defavorizate către un loc de muncă.
 • să desfășurăm activităţi de consiliere socială a persoanelor care nu au avut niciodată un loc de muncă sau se află în incapacitate de muncă.
 • să organizăm sesiuni de formare alături de agenţi economici, unde vom încuraja și susține implicarea și rezultatele participanților.
 • să atragem şi să utilizăm în condiţiile legii orice surse de finanţare, menite să ne sprijine scopul.
 • să elaborăm şi să aplicăm programe de instruire şi de formare benefice partenerilor sociali ce ne susțin scopul.
Facebook