“Toate populaţiile tradiţionale consideră mediul în care trăiesc drept sacru, inteligent, locuit de o putere mistică şi înzestrat cu o vitalitate supranaturală.”

– Patrick Drouot

Noi, Asociația Rovirtus, ne propunem să încurajăm și să desfășurăm acțiuni de:

  • conștientizare a importanței colectării selective a deșeurilor;
  • prezentare a riscurilor aruncării deșeurilor în spații neamenajate corespunzător;
  • împădurire a zonelor predispuse la alunecări de teren, împotriva acumulărilor de apă sau a deșertificărilor;
  • curațare a zonelor în care deșeurile nu sunt depozitate corespunzător;
  • încurajare a procesului de reciclare și de colectare a uleiulilor uzate.
  • conceperea de ghiduri, broșuri sau alte materiale publicitare destinate să transmită informații importante referitoare la necesitatea de protejare a mediului înconjurător.
Facebook