Asociația Rovirtus are ca obiectiv desfășurarea de acțiuni și programe, implementarea de proiecte ce au ca scop realizarea obiectivelor propuse pentru sprijinirea persoanelor defavorizate, încurajarea voluntariatului, dezvoltarea culturală, încurajarea relațiilor inter-etnice, promovarea comunităților, ocrotirea mediului înconjurător, obiective dedicate creșterii calității vieții pe plan local, regional, național și internațional.

Decembrie 2019

Facebook